Rozpoczynając podróż z inwestorem, stajemy przed szansą nie tylko na zdobycie kapitału, ale także na nawiązanie partnerstwa, które może radykalnie zmienić oblicze naszego biznesu. Wchodząc w te kluczowe rozmowy, pamiętajmy, że są one czymś więcej niż tylko formalnością – to fundament przyszłej współpracy. Omówienie każdego aspektu, od celów inwestycji po zasady exitu, nie tylko zabezpiecza nasze wspólne interesy, ale również buduje wzajemne zaufanie i zrozumienie. 

Jest to moment, w którym nasze marzenia i plany stworzenia globalnej firmy zarabiającej miliardy dolarów, są stawiane na próbę rzeczywistości, a nasza wizja jest urealniana i uzupełniana doświadczeniem oraz perspektywą, najczęściej dużo bardziej doświadczonego biznesowo, inwestora. Tak więc podchodząc do tych rozmów z otwartą głową i starannym przygotowaniem, możemy przekształcić tę wymianę w decydujący krok, który przybliży nas do realizacji naszych ambicji i odmieni przyszłość naszego przedsiębiorstwa i znacząco zwiększy szansę na sukces.

Przygotowując się do rozmowy z inwestorem, istotne jest przygotowanie pytań, które pomogą zrozumieć warunki współpracy, oczekiwania obu stron i potencjalne ryzyka. Oto kilka kluczowych pytań, które warto zadać:

Lista 30 pytań, które powinieneś zadać inwestorowi we wczesnej fazie rozwoju startupu

 1. Jakie są oczekiwania inwestora odnośnie zwrotu z inwestycji?
  • Dowiedz się, jaki poziom zwrotu oczekuje inwestor i w jakim czasie.
 2. Jakie doświadczenia ma inwestor w branży, w której działa Twój startup?
  • Zrozumienie doświadczenia inwestora może pomóc ocenić, jaką wartość dodaną może przynieść poza kapitałem.
 3. Jakie są warunki wyjścia inwestora z projektu?
  • Zapytaj o scenariusze, w których inwestor może zdecydować się wycofać swoje finansowanie.
 4. Jaką rolę inwestor chciałby pełnić w Twoim startupie?
  • Czy inwestor spodziewa się być aktywnym uczestnikiem, czy raczej pozostanie pasywnym inwestorem?
 5. Jakie są oczekiwania inwestora wobec raportowania i komunikacji?
  • Zrozum, jak często i w jakiej formie inwestor oczekuje informacji o postępach firmy.
 6. Czy inwestor ma jakieś preferencje dotyczące struktury korporacyjnej lub umowy akcjonariuszy?
  • Dowiedz się, czy inwestor ma szczególne wymagania dotyczące struktury zarządzania lub praw akcjonariuszy.
 7. Jakie zasoby poza kapitałem inwestor może zaoferować Twojemu startupowi?
  • Sieć kontaktów, mentoring, wsparcie operacyjne itp.
 8. Czy inwestor może pomóc w pozyskiwaniu dodatkowych inwestorów lub finansowania?
  • Dowiedz się, czy inwestor może wspierać w poszerzaniu bazy inwestorów lub w pozyskiwaniu dodatkowego kapitału.
 9. Czy inwestor może pomóc w nawiązywaniu kluczowych partnerstw biznesowych lub dostępie do rynków?
  • Dowiedz się, czy inwestor ma odpowiednie kontakty lub doświadczenie, które mogą pomóc w rozwoju Twojego biznesu.
 10. Czy inwestor oferuje wsparcie w zakresie mentorstwa lub doradztwa?
  • Sprawdź, czy inwestor może zapewnić wsparcie eksperckie lub mentoringowe, które będzie wartościowe dla Twojego startupu.
 11. Czy inwestor ma jakieś oczekiwania dotyczące dalszego finansowania?
  • Zrozum, czy inwestor oczekuje kolejnych rund finansowania i jakie ma wizje na przyszłość firmy.
 12. Jakie są warunki umowy inwestycyjnej, w tym klauzule dotyczące rozwiązania umowy?
  • Szczegółowo przeanalizuj warunki umowy, aby uniknąć przyszłych sporów.
 13. Czy inwestor ma jakieś konkretnie cele lub wskaźniki, które Twój startup powinien osiągnąć?
  • Zrozum, jakie są konkretne oczekiwania i cele, które musisz spełnić.
 14. Jakie są warunki dotyczące dodatkowego finansowania?
  • Dowiedz się, czy inwestor zastrzega sobie prawo pierwszeństwa w kolejnych rundach finansowania.
 15. Jakie są oczekiwania inwestora wobec wzrostu i skalowania biznesu?
  • Zrozum, jakie tempo wzrostu jest oczekiwane i jakie strategie skalowania są preferowane.
 16. Czy inwestor posiada jakiekolwiek konflikty interesów?
  • Upewnij się, że inwestycje lub działalność inwestora nie są w konflikcie z Twoim biznesem.
 17. Jak inwestor mierzy sukces i jakie są kluczowe wskaźniki (KPIs), na które zwraca uwagę?
  • Poznaj metryki i wskaźniki, które będą używane do mierzenia postępu Twojego startupu.
 18. Czy inwestor ma doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym w startupach?
  • Zrozum, jak inwestor może wspierać Twój startup w trudnych czasach.
 19. Jakie są warunki dotyczące praw własności intelektualnej?
  • Upewnij się, kto będzie właścicielem praw do technologii lub produktów opracowanych przez Twój startup.
 20. Jakie są oczekiwania inwestora odnośnie roli założycieli i zespołu zarządzającego?
  • Zrozum, czy inwestor zamierza wprowadzać zmiany w zespole zarządzającym lub strukturze organizacyjnej.
 21. Czy inwestor ma jakieś szczególne wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju lub odpowiedzialności społecznej?
  • Upewnij się, czy Twoja firma musi spełniać określone kryteria ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego).
 22. Jakie są oczekiwania inwestora w zakresie dywidend lub innych form zwrotu z inwestycji?
  • Zrozum, czy i kiedy inwestor oczekuje wypłat dywidend lub innych form zwrotu kapitału.
 23. Jakie są oczekiwania inwestora wobec tempa rozwoju produktu lub usługi?
  • Dowiedz się, jak szybko inwestor oczekuje wprowadzenia produktu na rynek lub jego rozwoju.
 24. Czy inwestor wymaga regularnych spotkań lub przeglądów postępów?
  • Zapytaj o częstotliwość i formę spotkań dotyczących postępów w projekcie.
 25. Jakie są oczekiwania inwestora dotyczące poszerzania zespołu?
  • Zrozum, czy inwestor oczekuje określonej dynamiki zatrudniania i rozwoju zespołu.
 26. Jakie są warunki dotyczące restrukturyzacji firmy, jeśli zajdzie taka potrzeba?
  • Upewnij się, jakie prawa i możliwości działania ma inwestor w przypadku potrzeby restrukturyzacji.
 27. Jakie są oczekiwania inwestora odnośnie polityki cenowej i strategii rynkowej?
  • Zrozum, czy inwestor ma konkretne oczekiwania co do cenowania produktów lub usług oraz strategii wejścia na rynek.
 28. Czy inwestor zastrzega sobie prawa do decydowania o kluczowych zmianach w biznesie?
  • Dowiedz się, jak dużą rolę inwestor chce odgrywać w podejmowaniu strategicznych decyzji.
 29. Jakie są oczekiwania inwestora w zakresie rozwoju technologicznego?
  • Zapytaj o oczekiwania dotyczące innowacji i postępu technologicznego w Twoim startupie.
 30. Czy inwestor ma jakieś oczekiwania dotyczące ekspansji międzynarodowej?
  • Zrozum, czy i jak inwestor widzi możliwości rozwoju Twojej firmy na rynkach międzynarodowych.

Pytania, które founder powinien zadać inwestorowi – podsumowanie

Odpowiednie przygotowanie do rozmowy z inwestorem jest kluczowe dla każdego startupu, ponieważ to właśnie te pierwsze interakcje często decydują o przyszłości projektu. Mam nadzieję, że te 30 pytań pomoże Ci uniknąć niedomówień w przyszłej współpracy z inwestorem oraz pozwoli dobrać odpowiedniego partnera do Twojego typu działalności, charakteru i dynamiki pracy. Jasne, przemyślane i dobrze sformułowane pytania nie tylko demonstrują profesjonalizm i głębokie zrozumienie biznesu, ale również budują zaufanie – kluczowy element każdej udanej współpracy inwestycyjnej. Rozmowa z inwestorem to nie tylko prezentacja pomysłu, ale również możliwość nauki, zdobycia cennych wskazówek i wytyczenia ścieżki do sukcesu. Dlatego ważne jest, aby podejść do niej z otwartym umysłem, gotowością na konstruktywną krytykę i chęcią adaptacji strategii. Oczywiście idąć na takie rozmowy nie zapomnijcie zostawić swojego ego w domu! Ale o błędach founderów napiszę w kolejnym artykule.

Z drugiej strony, skuteczna komunikacja z inwestorami to też okazja do zademonstrowania wizji, pasji i determinacji, które są niezbędne do przetrwania w dynamicznym świecie startupów. Pokazanie, że za projektem stoi nie tylko solidny plan biznesowy, ale również zdeterminowany, oddany i skupiony founder wraz z zespołem zmotywowany do pokonywania przeszkód i realizacji ambitnych celów, może zainspirować inwestorów do podjęcia współpracy. 

W końcu to nie tylko pomysły zmieniają świat, ale przede wszystkim ludzie, którzy mają odwagę i siłę by je realizować. Odpowiednie przygotowanie to szansa, aby przekonać inwestorów, że to właśnie Twój startup ma potencjał, by stworzyć coś wyjątkowego.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu masz jeszcze jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, serdecznie zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną. Znajdziecie mnie na Facebooku oraz LinkedIn <- wystarczy kliknąć w linki lub wyszukać moje imię i nazwisko, Kamil Pionkowski, i śmiało pisać. Chętnie odpowiem na każde zapytanie i rozwieję wszelkie niejasności. Pamiętajcie, że komunikacja i dzielenie się wiedzą to klucz do rozwoju.

Pozdrawiam wszystkich czytelników, Kamil Pionkowski.

NOWE & POPULARNE